EN CA ES
Consulta i assessoria
977 234 051 / 684 241 294
Gratuïta 24h
Umbra Detectius Umbra Detectius Mètodes de treball

Mètodes de treball

Com a empresa seguim una rigorosa metodologia de treball a cada moment de les nostres investigacions.

Oferim un tracte cordial, professional i una excel.lent disposició a l'atenció i assessorament sobre la manera més òptima, eficient i econòmica de realitzar les investigacions, realitzant sempre pressupost previ individualitzat, sense cap càrrec.

En primer lloc el client exposa el seu cas perquè els detectius d'Umbra puguin elaborar un estudi del mateix i realitzar el pla d'actuació i el pressupost.
Un cop acceptat, subscrivim amb el nostre client un contracte de confidencialitat de prestació de serveis, la qual cosa suposa una garantia del que va a contractar i de la nostra actuació dins de la legalitat.

Seguidament es designen als professionals i recursos idonis en funció de la naturalesa del cas objecte d'investigació.

Durant el transcurs de les nostres investigacions acompanyem al client i estem presents en tots els moments, oferint suport permanent i romanem visibles a través dels nostres diferents canals de contacte perquè estiguin informats de l'estat de les investigacions i abast de les mateixes.

Totes les nostres investigacions disposaran del seu corresponent informe escrit, en el qual reflectim tots els esbrinaments i documents obtinguts, aportant vídeo i fotografies, sent de gran utilitat per ser utilitzats com a prova davant Jutjats i Tribunals, posat que la Llei 23/1992 de Seguretat Privada i el seu Reglament, especifica que , els detectius privats són els únics autoritzats per dur a terme (efectuar) una investigació, aportar-la i ratificar-la davant qualsevol Jutjat.

Sempre que siguem sol.licitats pel nostre client, la nostra agència es persona en el Jutjat per a la ratificació d'aquest informe com a prova pericial, davant un jutge, i respondre a les preguntes que ens siguin formulades.