EN CA ES
Consulta i assessoria
977 234 051 / 684 241 294
Gratuïta 24h
Umbra Detectius Umbra Detectius Serveis d´Investigació Privada Arrendaments

Arrendaments

Investiguem l'ús dels seus actius immobiliaris i la seva utilització amb la finalitat de descobrir el seu ús fraudulent.

  • Duplicitat de domicili o local comercial.
  • Subarrendaments indeguts.
  • Dedicació d'habitatge/local a altres finalitats.
  • Cessions i subrogacions indegudes.
  • No ús d'habitatge, Absències.
  • Obres, ocultació de reforma interior.
  • Proves per a desnonaments.